Xin Thẻ Xanh Trong Khi Đang Ở Mỹ

XIN THẺ XANH TRONG KHI ĐANG Ở MỸ

                     

Trong một số trường hợp, người đang ở Mỹ theo diện phi-định-cư có thể được phép xin thẻ xanh tại Mỹ nếu đáp ứng một số điều kiện sau.

1. Vợ/chồng hoặc con cái là công dân Hoa Kỳ sẽ nộp đơn bảo lãnh

Nếu quý vị đang lưu trú tại Mỹ theo diện phi-định cư, đáp ứng đủ các điều kiện sau, quý vị được phép xin thẻ xanh ngay trong khi đang ở Mỹ:

 • Có vợ/chồng hoặc con cái là công dân Hoa Kỳ nộp đơn bảo lãnh
 • Quý vị nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp.
 • Thời hạn lưu trú còn hạn. Trong một số trường hợp, lưu trú quá thời hạn cho phép vẫn được xem xét cho phép được xin thẻ xanh tại Mỹ.

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn bảo lãnh thân nhân
 • Đơn xin chuyển diện cư trú và xin thẻ xanh
 • Đơn xin được phép đi làm
 • Đơn xin được phép đi ra khỏi Mỹ trong thời gian chờ đợi hồ sơ chuyển diện
 • Đơn bảo trợ tài chính của người bảo lãnh. 

Bằng chứng:

 • Giấy tờ chứng minh công dân Mỹ của người bảo lãnh (giấy khai sinh, bằng quốc tịch, hộ chiếu Mỹ v.v.)
 • Giấy chứng nhận kết hôn của hai người
 • Giấy chứng nhận ly hôn của người bảo lãnh
 • Hồ sơ thuế 3 năm gần nhất của người bảo lãnh.
 • Giấy khai sinh của đương đơn (người xin thẻ xanh)
 • Giấy chứng nhận ly hôn của đương đơn.
 • Phiếu khám sức khỏe của đương đơn.

Thời hạn Giải quyết:

Thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài từ 9 tới 12 tháng. Trong suốt thời gian này, trình tự hồ sơ sẽ diễn ra như sau:

 • Biên nhận: Sau khi gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nếu hồ sơ được chuẩn bị đúng, sau 3 tuần, Sở Di trú sẽ gửi cho quý vị Giấy Biên nhận hồ sơ cấp cho Mã số Biên lai của hồ sơ.
 • Kiểm tra Tiền án: Khoảng 2 tháng sau khi hồ sơ được chấp thuận, Sở Di trú sẽ thông báo địa điểm và ngày giờ để quý vị tới đó để họ kiểm tra tiền án tiền sự quý vị.
 • Hai tháng sau khi kiểm tra tiền án tiền sự xong, nếu không có gì trở ngại, Sở Di trú sẽ gửi quy đương đơn Thẻ Lao động và Giấy phép Xuất cảnh để quý vị có thể đi làm, lái xe và trong trường hợp khẩn cấp có thể đi nước ngoài nếu cần thiết.
 • Sáu hoặc chín tháng sau giai đoạn trên, Sở Di trú sẽ thông báo ngày giờ và địa điểm để quý vị tới đó để được phỏng vấn.
 • Sauk hi phỏng vấn, nếu hồ sơ đủ điều kiện, Sở Di trú sẽ cấp thẻ xanh cho quý vị trong vòng 2 tuần. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Di trú sẽ bố trí phỏng vấn lại. Thời hạn để được phỏng vấn lại khoản từ 3 tới 6 tháng sau khi phỏng vấn lần đầu.

Trên đây chỉ là tóm lượt về quy trình chuyển diện cư trú và xin thẻ xanh. Quý vị cần phải liên lạc với văn phòng để được trợ giúp và hoàn thiện hồ sơ hợp lệ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý vị sử dụng các thông tin trên đây và tự nộp hồ sơ với Sở Di trú.

2. Đã có hồ sơ bảo lãnh do thân nhân đã nộp trước đó.

Đối với diện này, quý vị phải tuân thủ theo Lịch cấp Visa của Bộ ngoại giao, giống như là những người hiện đang đợi được cấp visa ở Việt Nam.

Ngoài ra, về thủ tục và trình tự, phần lớn tương tự như đã trình bày

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers’ request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789


DP Legal Solutions, Inc. BBB Business Review