Visa Vợ Chồng

Bảo lãnh Vợ/Chồng sang Mỹ đinh cư

                     

Vợ hoặc Chồng của người bảo lãnh, sau khi được bảo lãnh sang Mỹ, người đó sẽ được cư trú hợp pháp và được hưởng quy chế là Thường trú Nhân (Thẻ Xanh). Sau một thời gian quy định, người vợ/chồng đó được quyền xin nhập quốc tịch, và được bảo lãnh thân nhân khác hiện đang sinh sống ở nước ngoài.

Điều kiện:

Để có thể nộp đơn bảo lãnh xin vợ/chồng của mình sang Mỹ định cư, người bảo lãnh phải hiện đang là Công dân Hoa Kỳ (Quốc tịch) hoặc hiện đang là Thường trú Nhân (Thẻ Xanh.)

Cách thức để bảo lãnh Vợ/Chồng sang Mỹ định cư

A. Người bảo lãnh là Công dân Hoa kỳ

Nếu người phối ngẫu của Công dân Hoa Kỳ nhập cảnh vào Mỹ hợp pháp, người bảo lãnh có thể nộp đơn bảo lãnh người phối ngẫu và đơn xin chuyển diện cho người đó cùng một lúc với Sở Di Trú. Lệ phí hiện tại đối với loại hồ sơ này là $1760. Thời gian chờ đợi phỏng vấn thẻ xanh khoản từ 9 tháng tới một năm.

Nếu người phối ngẫu hiện đang sinh sống ở nước ngoài, Công dân Hoa Kỳ chỉ nộp đơn bảo lãnh cho người phối ngẫu với Sở Di Trú. Sau khi Đơn Bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển sang Cục Quản lý Visa thuộc Bộ Ngoại Giao để tiến hành các thủ tục về xét duyệt tài chính, an ninh và lên lịch phỏng vấn tại Tổng Lãnh sự Quán Mỹ tại T/p Hồ Chí Minh, hoặc tại Cơ quan Lãnh sự ở nước ngoài nơi người phối ngẫu sinh sống. Thời hạn hoàn thành hồ sơ khoản từ 12 tới 16 tháng.

B.Người Bảo lãnh là Thường Trú Nhân:

Nếu người phối ngẫu hiện đang ở Mỹ hợp pháp, người bảo lãnh có thể nộp đơn bảo lãnh người phối ngẫu. Sau khi đơn được chấp thuận, và sau khi hồ sơ đáo hạn, người phối ngẫu có thể nộp đơn xin chuyển diện với Sở Di Trú. Thời hạn hoàn thành hồ sơ khoản từ 2 tới 3 năm.

Nếu người phối ngẫu hiện đang sinh sống ở nước ngoài, Thường Trú Nhâp chỉ nộp đơn bảo lãnh cho người phối ngẫu với Sở Di Trú. Sau khi Đơn Bảo lãnh được chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển sang Cục Quản lý Visa thuộc Bộ Ngoại Giao để tiến hành các thủ tục về xét duyệt tài chính, an ninh và lên lịch phỏng vấn tại Tổng Lãnh sự Quán Mỹ tại T/p Hồ Chí Minh, hoặc tại Cơ quan Lãnh sự ở nước ngoài nơi người phối ngẫu sinh sống. Thời hạn hoàn thành hồ sơ khoản từ 2 tới 3 năm..

HỒ SƠ BẢO LÃNH BAO GỒM:

Nộp Đơn Bảo lãnh Phối Ngẫu (Đơn I-130) với Sở Di Trú. Hồ sơ phải kèm theo các giấy tờ sau:

  • Sơ yếu Lý lịch của từng người (Mẫu G-325A)
  • Bản sao Giấy Chứng nhận Kết hôn
  • Bản sao các loại giấy tờ chứng minh hôn nhân trước đã không còn (Ly hôn, khai tử, …)
  • Hình thẻ của mỗi người
  • Giấy Chứng nhận Quốc tịch (nếu người bảo lãnh là Công dân Hoa Kỳ)
  • Thẻ xanh hoặc Visa Định cư (nếu người bảo lãnh là Thường Trú Nhân)

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789