Visa Fiance

Bảo lãnh Hôn phu/Hôn thuê sang Mỹ đinh cư

                     

Đối tượng Áp dụng:

Chỉ có Công dân Hoa kỳ có quyền bảo lãnh vị hứa hôn của mình sang Mỹ theo Visa Hứa Hôn. Nếu được cấp Visa, sau khi nhập cảnh, người nhập cảnh với Visa Hứa Hôn phải cưới (làm giấy hôn thú) với chính người đã bảo lãnh mình. Thời gian cho phép để thực hiện việc đăng ký kết hôn là 90 ngày. Nếu sau 90 ngày mà không đăng ký kết hôn thì người nhập cảnh với Visa Hứa Hôn có thể phải gặp một số khó khăn sau này.

Ngoài điều kiện người bảo lãnh là Công dân Hoa Kỳ, cả người bảo lãnh và người xin nhập cảnh phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau:

– Cả hai hiện đang không bị ràng buộc pháp lý với bất kỳ mối quan hệ hôn nhân nào khác. Có nghĩa là cả hai phải hiện, hoặc là độc thân, hoặc là đã hoàn tất việc ly hôn với người phối ngẫu cũ.

– Cả hai bên phải đã trực tiếp gặp nhau trong thời gian không quá 2 năm trước ngày nộp đơn. Có một số ngoại lệ đối với yêu cầu gặp mặt trực tiếp, tuy nhiên, việc chứng minh ngoại lệ này đôi khi lại vất vả hơn cả việc trực tiếp gặp măt nhau.

Phỏng vấn Visa

Tổng Lãnh sự Quán Mỹ tại T/p Hồ Chí Minh sẽ tiến hành phỏng vấn đơn xin Visa đi Mỹ theo diện Hứa Hôn.

Mục đích của buổi phỏng vấn là để kiểm tra tất cả các yếu tố về an ninh, y tế và quan hệ tình cảm của hai bên.

Nếu Đương đơn hội đủ điều kiện, Visa Hứa Hôn sẽ được cấp và đương đơn có thể lên đường đi Mỹ ngay.

Sau khi tới Mỹ, đương đơn và người bảo lãnh phải đăng ký hôn thú và nộp đơn xin thẻ xanh cho đương đơn trong thời gian ở tại Mỹ.

Nếu Viên chức lãnh sự từ chối cấp visa cho đương đơn, và trả hồ sơ về lại Sở Di Trú, Người bảo lãnh có thể nộp lại đơn xin bảo lãnh mới, cũng theo hiện Hứa hôn, hoặc có thể tiến hành kết hôn với đương đơn rồi nộp đơn bảo lãnh theo diện vợ/chồng.

Con của Đương đơn

Con còn độc thân, dưới 21 tuổi của Đương đơn xin Visa Hứa Hôn có thể được phép xin visa đi cùng với cha/mẹ nếu như Đơn bảo lãnh có ghi rõ thông tin của các người con này.

 

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789