Công Hàm Độc Thân

Công hàm độc thân

                     

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, việc kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định riêng và do Ủy ban Nhân dân cấp Quận/Huyện giải quyết. Đối với việc kết hôn trong nước, thẩm quyền do cấp Xã/Phường giải quyết.

Để được kết hôn với công dân Việt Nam, người nước ngoài (tại Mỹ) phải chuẩn bị một bộ hồ sơ chứng nhận độc thân, mà người Việt tại Mỹ quen gọi là Công Hàm Độc Thân.

Hồ sơ Công hàm Độc thân cho người chưa kết hôn lần nào bao gồm:

  • Tuyên thệ Độc thân
  • Sưu tra tàng thư kết hôn tại nơi cư trú
  • Giấy chứng nhận không cản trở việc kết hôn
  • Đơn xin kết hôn
  • Sơ yếu lý lịch
  • Hồ sơ khám sức khỏe tâm thần để kết hôn
  • Giấy ủy uyền nộp hồ sơ nếu không thể về Việt Nam lâu ngày để cùng nộp hồ sơ với vợ/chồng.

Hồ sơ Công hàm Độc thân cho người đã từng ly hôn:

Ngoài các giấy tờ như hồ sơ Công hàm Độc thân bình thường, đương đơn phải cung cấp bản án ly hôn để được hợp pháp hóa lãnh sự.

Ngoài ra, đơn đơn phải làm giấy ủy quyền để vợ/chồng ở Việt Nam có thể tiến hành thủ tục ghi chú ly hôn đối với đương sự đã ly hôn ở nước ngoài.

Hãy liên lạc với DP Visas Solutions để được trợ giúp chu đáo!

 

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789