Visa Cha Mẹ

Bảo lãnh CHA MẸ

                     

Điều Kiện

Chỉ có Công dân Hoa Kỳ mới được nộp đơn bảo lãnh cha và/hoặc mẹ sang Mỹ định cư. Đặc biệt, người bảo lãnh phải từ 21 tuổi trở lên mới được bảo lãnh cha/mẹ.

Thường Trú Nhân không được phép bảo lãnh cha/mẹ.

Hồ Sơ Bao Gồm:

– Đơn bảo lãnh I-130

– Lệ phí

– Giấy khai sinh của người con

– Giấy chứng nhận Công dân của người bảo lãnh.

– Hôn thú của Cha Mẹ (nếu bảo lãnh cho cha)

– Giấy tờ, bằng chứng chứng minh mối quan hệ huyết thống và tình cảm giữa cha con (nếu bảo lãnh cho cha ngoài giá thú)

– Giấy chứng nhận nhận nuôi con nuôi (nếu bảo lãnh cho cha nuôi)

– Giấy chứng nhận kết hôn giữa cha/mẹ ruột của người bảo lãnh và vợ/chồng của cha/mẹ người bảo lãnh (nêu bảo lãnh cho cha kế)

Sau Khi Nộp Đơn Bảo Lãnh:

Sau khi nộp đơn bảo lãnh, Sở Di Trú sẽ thông báo cho người bảo lãnh về quyết định phê chuẩn hoặc từ chối Đơn Bảo Lãnh Cha/Mẹ.

Nếu Cha/Mẹ hiện đang ở Việt Nam (Nước Ngoài): Sau khi Đơn Bảo Lãnh được phê chuẩn, Sở Di Trú sẽ chuyển hồ sơ bảo lãnh sang Bộ Ngoại Giao để phối hợp với Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại T/p Hồ Chí Minh để tiến hành các bước cần thiết như khám sức khỏe, kiểm tra lý lịch tư pháp, nộp đơn xin visa, đi dự phỏng vấn, v.v.

Nếu Cha/Mẹ hiện đang ở Mỹ, Người Bảo Lãnh có thể nộp đơn xin chuyển diện cho Cha/Mẹ.

Bảo Trợ Tài Chính:

Quy định về Bảo Trợ Tài Chính vẫn bình thường như tất cả các hồ sơ khác.

Lưu ý: Con dưới 21 tuổi, còn độc thân của Cha/Mẹ không được đứng tên chung trên cùng một hồ sơ bảo lãnh. Sau khi Cha/Mẹ sang Mỹ định cư, Cha/Mẹ có thể bảo lãnh các người con này theo diện cha mẹ bảo lãnh con.

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789