Visa Anh Chị

Bảo LÃNH ANH CHỊ EM

                     

Điều kiện

Để bảo lãnh anh chị em tới Mỹ định cư, người bảo lãnh phải hội đủ 2 điều kiện:

1. Người bảo lãnh phải là Công dân Hoa kỳ.
2. Người bảo lãnh phải trên 21 tuổi.

Thường trú nhân không được bảo lãnh anh chị em.

Định nghĩa anh chị em:

Anh chị em được xác lập dựa trên huyết thống có cùng chung cả cha lẫn mẹ, hoặc có cùng chung một cha hoặc mẹ, hoặc dựa trên quan hệ nhận nuôi con nuôi.

Anh chị em kế cũng được xếp vào diện anh chị em theo khái niệm của Sở Di Trú.

Hồ sơ Bao gồm:

  • Điền đầy đủ Đơn I-130.
  • Giấy khai sinh của người bảo lãnh
  • Giấy khai sinh của anh chị em
  • Giấy tờ chứng minh tình trạng Công dân của người bảo lãnh

Nếu anh chị em được xác lập dựa trên quan hệ nuôi con nuôi thì hồ sơ bảo đính kèm:

  • Giấy tờ giao nhận nuôi con nuôi (nếu bảo lãnh anh chị em nuôi). Văn bản giao nhận nuôi con nuôi phải được thực hiện trước lúc người bảo lãnh và người được bảo lãnh 16 tuổi.

Nếu anh chị em được xác lập dựa trên muối quan hệ cha/mẹ kế, người bảo lãnh phải nộp thêm các giấy tờ sau:

  • Bản sao giấy tờ chứng minh hôn nhân cũ của cha/hoặc mẹ kế đã chấm dứt
  • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha/mẹ kế và cha/mẹ ruột.

Nếu anh chị em có cùng cha nhưng khác mẹ, người bảo lãnh phải nộp các giấy tờ sau:

  • Giấy chứng nhận kết hôn của người cha với từng người mẹ, và
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân giữa người cha chung và người mẹ đó đã chính thức chấm dứt.

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789