Chuyển Mục Đích Visa

CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH VISA

                     

Nếu quý vị hiện đang ở Mỹ với một loại visa không định cư, quý vị phải nộp đơn xin chuyển đổi visa sang diện khác tới Sở Di trú Hoa Kỳ và đóng đúng lệ phí quy định.

Ví dụ, quý vị đang đi du lịch tại Mỹ, sau đó thay đổi ý định, muốn ở lại để đi học, quý vị phải nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích visa sang diện visa du học.

Quý vị cần phải nộp hồ sơ xin chuyển đổi mục đích visa ngay nếu đã quyết định ở lại đi học. Thời hạn thụ lý hồ sơ khá lâu, từ 3 tới 4 tháng nếu như hồ sơ đầy đủ. Trong trường hợp hồ sơ bị thiếu sót, thời hạn sẽ bị kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hồ sơ xin chuyển đổi của quý vị.

Trong thời gian đợi hồ sơ thụ lý, quý vị vẫn đang ở Mỹ theo diện visa cũ. Ví dụ quý vị sang mỹ theo loại visa B1/B2, là loại du lịch, quý vị đã nộp đơn xin chuyển đổi mục đích sang du học. Hồ sơ đang thụ lý và chưa có quyết định chấp thuận của Sở Di trú, quý vị không được phép đi học, và phải đợi khi nào có kết quả cho phép từ Sở Di trú. Visa mới và ngày hết hạn sẽ được ghi rõ tại Phiếu Xuất Nhập Cảnh I-94.

Nói chung, quý vị đều có thể xin chuyển đổi mục đích visa nếu quý vị nhập cảnh hợp pháp, hiện vẫn đang lưu trú hợp pháp và không hề vi phạm các quy định nhận cảnh cũng nhưng không quy phạm hình sự.

Nếu quý vị nhập cảnh với mục đích công tác (B1), và sau khi hết thời gian công tác mà muốn ở lại đi thăm quan nước Mỹ, quý vị không cần phải xin chuyển đổi mục đích visa, mà chỉ cần tiếp tục lưu trú và rời khỏi nước Mỹ trước ngày hết hạn lưu trú.

Nếu quý vị là vợ/chồng, con cái của những người có các loại visa dưới đây, quý vị không cần phải xin chuyển đổi mục đích visa nếu như vợ/chồng hoặc con cái quý vị muốn đi học tại Mỹ. Các visa đó bao gồm:

 • Visa Ngoại giao (A)
 • Visa cấp cho nhà đầu tư quốc tế (E)
 • Visa cấp cho đại diện hoặc nhân viên các tổ chức quốc tế (G)
 • Visa cấp cho lao động ngắn hạn (H)
 • Visa cấp cho đại diện các hãng thông tấn nước ngoài (I)
 • Visa cấp cho
 • Visa cấp cho nhân viên tập đoàn đa quốc gia (L)

Con cái của Du học sinh (F hoặc M) được phép đi học các phổ thông tại Mỹ mà không cần xin chuyển đổi mục đích visa. Nếu vợ/chồng hoặc con cái của Du học sinh muốn đi học cao đẳng trở lên thì phải xin chuyển đổi mục đích visa.

Nếu quý vị được cấp visa Du học Ngề (M-1), quý vị không được chuyển đổi sang một trong các loại visa sau:

 • Visa Du học (F-1)
 • Visa Lao động ngắn hạn (H)

Nếu quý vị đang có Visa loại Khách mời quốc tế (J-1), quý vị không được chuyển đổi mục đích visa nếu:

 • quý vị nhập cảnh để đi học cao học về y tế, trừ khi được miễn quy định này, hoặc;
 • quý vị phải đáp ứng đủ điều kiện về cư trú tại nước ngoài, trừ khi được miễn.

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789