Visa Con Cái

Bảo lãnh CON CÁI

                     

Chính sách về bảo lãnh con cái được quy định và phân chia thành nhiều diện khác nhau tùy thuộc vào tình trạng cư trú của cha mẹ, tình trạng hôn nhân và độ tuổi của con cái.

Để tiện cho việc phân loại hồ sơ, con dưới 21 tuổi và vẫn đang độc thân được gọi là Con Vị Thành Niên, còn con trên 21 tuổi hoặc đã có gia đình thì được gọi là Con Trưởng Thành.

Điều kiện

Nếu cha mẹ là Công dân Hoa Kỳ:

Là Công dân Hoa Kỳ, cha mẹ được bảo lãnh:

– Con Vị Thành Niên

– Con Trưởng thành Độc Thân

– Con Trưởng thành Đã có Gia Đình (Người phố ngẫu và con Vị Thành Niên được bảo lãnh cùng chung một hồ sơ)

Nếu cha mẹ là Thường Trú Nhân:

Là Thường trú nhân, cha mẹ được bảo lãnh:

– Con Vị Thành Niên

– Con Trưởng Thành Độc Thân (Con Vị Thành Niên được bảo lãnh cùng chung một hồ sơ)

Schedule An Appointment

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers’ request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

We Gladly Accept


DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789