Ủy Quyền Quản Lý Tài Sản Ở VN

Ủy QUyền Quản Lý Tài Sản ở Việt Nam

                     

Nếu quý vị có tài sản hoặc nhà cửa tại Việt Nam, nay muốn bán, tặng cho, cho thuê hoặc cần người quản lý, quý vị phải là người trực tiếp thực hiện các việc đó.

Đại đa số cư dân tại Mỹ đều không có thời gian để có thể về Việt Nam lâu dài để giải quyết được các vân đề về tài sản hoặc nhà cửa.

Do đó, quý vị có thể lập một hồ sơ ủy quyền hợp lệ để ủy quyền cho người tin cậy ở Việt Nam đứng ra giải quyêt các vấn đề về tài sản và nhà cửa của quý vị.

Việc ủy quyền này không hẳn chỉ dành cho người có nhà cửa đất đai, mà đơn giản chỉ có thể dành cho thân chủ muốn ủy quyền cho người nhà nhận lương hưu giúp trong thời gian vắng mặt.

Với kinh nghiệm từng hoạt động trong lĩnh vực pháp luật tại Việt Nam, với ưu thế được đào tạo bài bản tại Đại học Luật Hà Nội, Văn phòng DP Visas Solutions sẽ giúp soạn thảo hồ sơ ủy quyền đúng theo bản chất của từng vụ việc một một cách khoa học và hợp lệ.

DP Visas Solutiosn đã giúp lập hàng ngàn bộ hồ sơ ủy quyền hợp lệ để thân chủ có thể yên tâm làm việc tại Mỹ mà vẫn có người đứng ra giải quyết các vấn đề về tài sản và nhà cửa của mình tại Việt Nam.

Hãy liên lạc với DP Visas Solutions để được trợ giúp chu đáo!

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789