Thẻ Xanh

Thẻ Xanh

                     

Thẻ Xanh là từ nói tắt, nói gọn cho dễ hiểu của tấm Thẻ Thường Trú do Sở Di Trú Hoa Kỳ cấp cho Thường Trú Nhân.

Thời hạn của Thẻ Xanh là 10 năm. Tuy nhiên, đối với Thường Trú Nhân vào Mỹ theo diện kết hôn, mà hôn nhân của họ chưa được hai (2) năm cho tới thời điểm Thẻ Xanh được cấp, thì Sở Di Trú sẽ cấp cho đương sự Thẻ Xanh Có Điều Kiện với thời hạn là hai (02) năm.

– Gia hạn/Cấp lại/ Đổi Thẻ Xanh 10 năm:

Thời hạn trên Thẻ Xanh 10 năm và có ghi rõ ngày hết hạn. Thường trú Nhân phải nộp đơn xin cấp lại Thẻ Xanh mới với thời hạn thêm 10 năm nữa.

Thường Trú Nhân phải nộp Đơn I-90 và đóng lệ phí là $530 để được cấp lại Thẻ Xanh mới. Trong một số trường hợp, Sở Di Trú có thể xét miễn lệ phí hồ sơ cho người xin cấp lại.  Thường Trú Nhân bị mất Thẻ Xanh hoặc Thẻ Xanh bị hỏng, hoặc họ tên giới tính thay đổi vẫn có thể nộp Đơn I-90 để xin lại Thẻ Xanh mới.

Hãy liên lạc với DP Visa Solutions để được hướng dẫn các thủ tục và giúp xin miễn lệ phí hồ sơ.

– Xin Đổi Thẻ Xanh hai (02) năm sang mười (10) năm:

Đây là trường hợp khác biệt với việc xin lại Thẻ Xanh mới như đã trình bày.

Đối với Thường Trú Nhân xin Thẻ Xanh thông qua kết hôn, mà hôn nhân của mình chưa đủ hai (02) năm trước lúc Thẻ Xanh được cấp, thì Sở Di Trú áp đặt điều kiện đối với Thường Trú Nhân nhập cảnh theo diện này.

Điều kiện đó là gì? Đó là điều kiện mà Thường Trú Nhân và Người Bảo Lãnh phải chứng minh với Sở Di Trú là họ đến với nhau và cưới nhau dựa trên tình yêu và hôn nhân chứ không phải vì mục đích thương mại.

Để chứng minh được yêu cầu này, Thường Trú Nhân và Người Bảo Lãnh phải trình bày tất cả các giấy tờ tài liệu chứng minh việc chung sống và quan hệ vợ chồng của hai người trong thời gian hai năm qua kể từ ngày cấp thẻ xanh.

Giấy tờ tài liệu chứng minh bao gồm (gợi ý):

– Hợp đồng thuê nhà chung hoặc giấy tờ chủ quyền nhà đất có tên chung của hai vợ chồng,

– Giấy khai sinh con chung, hoặc giấy khám thai của con chung,

– Hồ sơ thuế thu nhập chung,

– Tài khoản ngân hàng có tên chung hai vợ chồng,

– Hóa đơn điện nước và các dịch vụ thiết yếu có tên chung của hai vợ chồng,

– Một số hình ảnh, và

– Các tài liệu giấy tờ khác.

Thường Trú Nhân và Người Bảo Lãnh phải nộp Đơn I-751 và đóng lệ phí là $680 để xin gỡ bỏ điều kiện cư trú của vợ/chồng của mình.

Trong một số trường hợp, Sở Di Trú có thể xét miễn lệ phí hồ sơ cho đương đơn.

Hãy liên lạc với DP Visa Solutions để được hướng dẫn các thủ tục và giúp xin miễn lệ phí hồ sơ.

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789