Nhập Quốc Tịch

NHẬP QUỐC TỊCH

                     

Tự Nhập Quốc Tịch

Nếu quý vị đã đủ các điều kiện sau thì có thể nộp đơn xin Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ.

– Hiện trên 18 tuổi,

– Đã cư trú tại Mỹ (có Thẻ Xanh) liên tục từ năm (5) năm trở lên, hoặc ba (3) năm đối với người có Thẻ Xanh thông qua kết hôn với Công Dân Mỹ,

– Có hiểu biết cơ bản về lịch sử và xã hội Mỹ,

– Nghe, đọc & viết được bằng tiếng Anh ở tình độ cơ bản,

– Không bị vi phạm các tội mà bị cấm nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Quý vị phải nộp Đơn N-400 và đóng $725 để được xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Trong một số trường hợp, Sở Di Trú có thể xét miễn lệ phí hồ sơ cho đương đơn.

Hãy liên lạc với DP Visa Solutions để được hướng dẫn các thủ tục và giúp xin miễn lệ phí hồ sơ.

Nhập Quốc tịch thông qua cha mẹ.

Nếu quý vị được nhập quốc tịch Mỹ khi con cái của mình còn dưới 18 tuổi, thì con của quý vị được tự động là công dân Hoa Kỳ.

Một khi đã là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể trực tiếp xin Hộ Chiếu Mỹ cho các cháu.

Trong trường hợp quý vị muốn các cháu có được bằng quốc tịch giống quý vị thì phải nộp Đơn N-600 và đóng lệ phí để được cấp Bằng quốc tịch cho con của mình.

Trong một số trường hợp, Sở Di Trú có thể xét miễn lệ phí hồ sơ cho đương đơn.

Hãy liên lạc với DP Visa Solutions để được hướng dẫn các thủ tục và giúp xin miễn lệ phí hồ sơ.

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789