Khai Sinh Mỹ

Khai Sinh Mỹ (cho con sinh ra tại VIỆT NAM)

                     

Nếu trẻ sinh ra tại Việt Nam, và có Cha hoặc Mẹ (thường là Cha) là công dân Mỹ, thì trẻ sẽ tự động trở thành công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng gian lận, Hoa Kỳ áp đặt rất nhiều quy định khắt khe đối với việc xin giấy khai sinh và hộ chiếu Mỹ cho trẻ sinh ra tại Việt Nam.

Hoa Kỳ áp đặt điều kiện riêng biệt đối với trẻ sinh trong giá thú và sinh ngoài giá thú.

Điều kiện:

  • Cha của trẻ là Công dân Hoa Kỳ lúc trẻ sinh ra,
  • Phải cư trú liên tục tại Mỹ ít nhất là năm (5) trước ngày trẻ sinh ra,
  • Phải chứng minh được quan hệ tình cảm dẫn tới việc sinh giữa cha và mẹ của trẻ,

Trong một số trường hợp, Tổng Lãnh sự Quán có thể yêu cầu cha, mẹ và trẻ phải tử DNA. Việc thử DNA này phải do chính cơ sở được chứng nhận tại Hoa Kỳ đảm trách.

Xin khai sinh và hộ chiếu Mỹ cho trẻ sinh ra tại Việt Nam hết sức phức tạp, cần rất nhiều các loại giấy tờ tại liệu khác nhau.

Hãy liên lạc với DP Visas Solutions để được trợ giúp chu đáo!

Schedule An Appointment  

We Gladly Accept

Disclaimer

We are not attorneys. We can only provide self-help services at your specific direction. DP Legal Solutions is not a law firm, and cannot represent customers, select legal forms, or give legal or tax advice. Services are provided at customers' request and are not substitute for advice of a lawyer. Because legal needs vary from individual to individual, you should seek the advice of trained professionals if you have any questions regarding your particular legal matters. Prices ALWAYS do not include court costs.

DP Legal Solutions

2016 Lewelling Blvd

San Leandro , CA 94579

Mon to Fri : 9:30am to 5:30pm

Saturday : 10:00am to 4:00pm

Sunday: Closed

Phone : (510)-346-5686

Fax : (925)-459-6789